Współpraca

Oferta współpracy

Polecamy nasze usługi praktykom lekarzy rodzinnych oraz Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na bardzo korzystnych warunkach. Z każdą placówką podpisywana jest indywidualna umowa, która określa zakres i warunki współpracy oraz ceny badań.

 W ramach indywidualnej umowy oferujemy:

  •  - odbieranie pobranego materiału
  •  - dostarczanie wyników ( e-mail,przez www. lub osobiście)
  •  - dostarczanie odpowiedniego sprzętu do pobierania materiału
  •  - szkolenie personelu z zakresu pobierania materiału
  •  - inne ustalenia - według indywidualnych potrzeb i specyfiki jednostki zlecajacej.

Rozliczenie nastepuje na koniec miesiąca przez wystawienie faktury zbiorczej z załącznikiem, który obejmuje wykaz wykonanych badań.